ضرورت تشکیل بورس کالا در ایران

بازار محصولات صنعتي و كشاورزي در ايران همواره با محدوديت ها و دشواري هاي ساختاري زيادي روبرو بوده و بخش عمده اي از اين مشكلات مربوط به عدم استفاده از ابزارهاي نوين اقتصادي و ساختار نامناسب و ناكارآمدي بازار مي باشد.

مهمترين اين مشکلات را مي توان به شرح ذيل خلاصه نمود:

o    نوسانات کاذب قيمت محصولات ناشي از ارتباط نامشخص و نامناسب ميان عرضه و تقاضا

o    عدم امکان مديريت ريسک و محافظت از نوسانات آتي قيمت

o    فقدان يک نظام قيمت گذاري شفاف بر پايه تعادل ميان عرضه و تقاضا و نياز بازار

o    نبود يک سيستم اجرايي و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفين معامله

o    فقدان يک سيستم جمع آوري، پردازش و تحليل اطلاعات و آمار توليد، واردات، صادرات و مصرف در جهت اطلاع رساني به بازار و تصميم گيري مطلوب

o    عدم هماهنگي ميان بخش هاي توليدي و بازرگاني در زمينه واردات، صادرات و بازار مصرف