وجود برخي مشكلات در بازار كالا (چه در بخش عرضه، تقاضا و چه در بخش توزيع) و به تبع آن نوسانات قيمت كالاها و همچنين برخي از نارسايي ها و ناکارآمدي هاي بازارهاي سنتي از يك طرف و مزايا و منافع ايجاد و راه اندازي بورسهاي كالا و توانمندي آنها در رفع مشكلات فوق الذكر از طرف ديگر، مهمترين انگيزه و عواملي هستند كه موجب پديدار شدن بورس هاي کالا در صحنه اقتصاد كشورهاي مختلف گشته اند. نارساييهاي بازار سنتي در شکل هاي نوسانات کاذب و عدم شفافيت در کشف قيمت و فقدان تضمين هاي لازم براي معامله گران از مهمترين دلايل راه اندازي بورس هاي کالايي درکشورهاي جهان بوده است.

از قديمي ترين آنها مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:

  • بورس تجاري شيکاگو (CME) با 170 سال سابقه
  • بورس فلزات لندن (LME) با 130 سال سابقه
  • بورس کالاي نيويورک (NYMEX)
  • بورس کالاي توکيو (TOCOM)
  • بورس کالاي شانگهاي (SHFE)
  • بورس کالاي هند (MCX)